پژواک اندیشه

سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی

سه‌شنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1392 ساعت 12:50

فراموشم کن

روزی اگر سردم بود

و تو در کنارم بودی
در صدایم اگر غمی می لغزید
خنده ام اگر خاموش بود
آنگاه که می خواستی بخندانیم
دیگر اگر بر گودی شانه ات نگریستم
مرا از خاطرت ببر
فراموشم کن
آرام فراموشم کن
بیصدا...
بی گریه
جای دیگری بگرد دنبال
چیزی که دیگر در سینه ندارم
فراموشم کن بی رنج و بی دردی
چشم در چشم روزگار هول آور
روزهای بهتر خواهند آمد
مرا آرام فراموش کن
فراموش کن
جای دیگری اگر یافتی ام
با فاصله ای دوررادور
وصدای قلب من اگر تو را ترساند
اگردر نگاهم هوای رفتن دیدی
یا
چیزی که از آن حدس زدی
" باید فراموشم کنی"
فراموشم کن بی رنج و بی دردی
چشم در چشم روزگار هراس انگیز
روزهای بهتر خواهند آمد
مرا آرام فراموش کن
فراموشم کن